Hanna Olechnowicz


 photo profil.jpg

Hanna Olechnowicz

U ŹRÓDEŁ ROZWOJU DZIECKA

U ŹRÓDEŁ ROZWOJU DZIECKA

Stara książka pod redakcją Hanny Olechnowicz. Pokazuje jakie są potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale też poprzez to mówi wiele rzeczy, które są ważne dla dzieci zdrowych. Zadziwia mnie to, jak współczesna jest to książka.

More info →
DZIECKO WŁASNYM TERAPEUTĄ

DZIECKO WŁASNYM TERAPEUTĄ

Książka pełna intuicji na temat sensu różnych trudnych dziecięcych zachowań. To jest polski Lawrence Cohen i dodatkowo podstawa do pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Podstawowa lektura dla osób pracujących z dziećmi.

More info →

Komentarze niedozwolone