dzieci szkolne


 photo profil.jpg

dzieci szkolne

THE HOMEWORK MYTH: WHY OUR KIDS GET TOO MUCH OF A BAD THING

THE HOMEWORK MYTH: WHY OUR KIDS GET TOO MUCH OF A BAD THING

Wyczerpujący przegląd badań nad skutecznością prac domowych i obszerny komentarz Alfie Kohna. Ważna pozycja dla rodziców, którzy chcą zmniejszenia ilości lub zlikwidowania prac domowych.

More info →
BORN FOR LOVE: WHY EMPATHY IS ESSENTIAL-AND ENDANGERED

BORN FOR LOVE: WHY EMPATHY IS ESSENTIAL-AND ENDANGERED

Książka o kształtowaniu się zdolności do empatii u ludzi, o tym jakie są związki między więzią a empatią i jak trudne doświadczenia mogą wpływać na zaburzenia w empatycznym odbieraniu innych ludzi.

More info →
PUNISHED BY REWARDS

PUNISHED BY REWARDS

Książka o szkodliwości nagradzania. O tym jakie negatywne skutki mają nagrody nie tylko w domu ale też w pracy i w szkole. Merytoryczna. Oparta o wyniki badań naukowych.

More info →
ESCAPE FROM CHILDHOOD

ESCAPE FROM CHILDHOOD

Wywrotowa książka o prawach dzieci. O tym, że dając prawa dzieciom często nie chronimy ich a ograniczamy. O tym, że dzieci nie we wszystkim dają sobie radę gorzej niż dorośli. O tym, by naprawdę traktować dzieci jak ludzi.

More info →

Komentarze niedozwolone