CREATING LOVING ATTACHMENTS


 photo profil.jpg

CREATING LOVING ATTACHMENTS

CREATING LOVING ATTACHMENTS

Książka skierowana głównie do specjalistów pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych, ale zawiera też wiele treści cennych dla wszystkich rodziców i dla specjalistów. Ta książka w bardzo obrazowy i przystępny sposób tłumaczy czym jest akceptacja, empatia i do czego rodzicom w relacjach z dziećmi potrzebna jest ciekawość.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone