DOBRA KREW


 photo profil.jpg

DOBRA KREW

DOBRA KREW

Książka o tym, jak inaczej może wyglądać życie i wychowanie dzieci i w jakim stopniu pewne doświadczenia są wspólne dla wszystkich ludzi.
Polecam ją, podobnie jak inne książki, które opowiadając o ludziach żyjących w dalekich zakątkach świata poszerzają naszą perspektywę.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone