MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI


 photo profil.jpg

MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

Praca Haima Ginota zainspirowała autorki serii "Jak mówić, żeby dzieci słuchały" do prowadzenia warsztatów i pisania książek. Warto się z nią zapoznać, bo proponuje często pogłębione podejście do tematu.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone