NEUROBIOLOGY AN THE DEVELOPMENT OF HUMAN MORALITY


 photo profil.jpg

NEUROBIOLOGY AN THE DEVELOPMENT OF HUMAN MORALITY

NEUROBIOLOGY AN THE DEVELOPMENT OF HUMAN MORALITY
Książka o tym jak rozwija się zdolność do podejmowania moralnych decyzji. Co potrzebne jest dzieciom aby w pełni rozwinęły empatię i umiejętność troszczenia się o innych. Książka bardzo interdyscyplinarna i dogłębna. Od ewolucji, do rozwoju mózgu przez teorię więzi.
About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone