RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI


 photo profil.jpg

RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

Książka, która otwiera oczy na to, jak dzieci mogą doświadczać różnych rzeczy, które rodzice robią nieświadomie w relacjach ze swoimi dziećmi. Pokazuje jak pozornie pozytywne rodzicielskie zachowania nakręcają rywalizację i utrudniają relację między rodzeństwami.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone