RODZICIELSTWO PRZEZ ZABAWĘ


 photo profil.jpg

RODZICIELSTWO PRZEZ ZABAWĘ

RODZICIELSTWO PRZEZ ZABAWĘ
To książka o tym, jak za pomocą zabawy wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, budować lepsze relacje z nim a także rozwiązywać różne codzienne trudności. Dla wszystkich, którzy chcieliby zgłębić terapeutyczne zastosowania zabawy.
About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone