W GŁĘBI KONTINUUM


 photo profil.jpg

W GŁĘBI KONTINUUM

W GŁĘBI KONTINUUM

To nie jest książka o wychowaniu tylko o życiu. Pokazuje jak nasze podejście do rzeczywistości tak naprawdę często utrudnia nam życie. Dobra książka, żeby zobaczyć, że nie wszystko co oczywiste dla nas, jest tak samo oczywiste na całym świecie.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."

Komentarze niedozwolone