Dziecko z bliska idzie w świat


 photo profil.jpg

Dziecko z bliska idzie w świat

„Dziecko z bliska idzie w świat”

„Dziecko z bliska”, przedszkolak i szkolny debiutant z mojej pierwszej książki, jest teraz starszy. Nadal jednak potrzebuje wsparcia bliskich mu dorosłych. Odwołując się zarówno do najnowszej wiedzy o tym, jak przebiega rozwój dzieci w tym wieku, jak również do własnych doświadczeń w pracy psychologa w szkole, staram się zainspirować do poszukiwania własnej drogi do dojrzałego rodzicielstwa.

Wielu rodziców ma obawy dotyczące momentu, kiedy dziecko spod ich opiekuńczych skrzydeł wyrusza w szeroki świat. Kiedy przekracza po raz pierwszy szkolne progi, kiedy próbuje się odnaleźć w nowej, nie zawsze przyjaznej rzeczywistości, kiedy relacje między rówieśnikami zyskują na znaczeniu.

Dorastanie dziecka to duże wyzwanie. W książce pokazuję, jak sprawić, aby ten czas był jednocześnie okazją do rozwoju nie tylko samego dziecka, ale także wszystkich członków rodziny.

„Dziecko z bliska idzie w świat” odpowiada na wiele pytań rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym, którzy znajdą w niej podpowiedzi, jak mądrze pomóc dziecku:
• w adaptacji do szkolnej rzeczywistości,
• w rozwiązywaniu najczęstszych szkolnych problemów,
• w nauce współpracy i nawiązywania relacji z rówieśnikami.

Rodzice dowiedzą się także:
• jak wspierać dzieci w rozwoju samodzielności,
• jak przygotować je do życia w nieidealnym świecie,
• jak nabrać ufności we własne kompetencje rodzicielskie.

Wydawca: Mamania

[WPCR_INSERT]

Komentarze niedozwolone