Previous slide
Next slide

robimy szkolenia na ważne tematy – seksualność

Dlaczego to ważne by szkolić profesjonalistów z tego zakresu?

W naszym społeczeństwie panuje ogromny chaos w dziedzinie wiedzy na temat seksualności (i nie dotyczy to tylko dzieci). Pierwszy element tego chaosu to mylenie seksualności z seksem, czyli traktowanie seksualności jako tego, co związane ze sferą erotyczną. Seksualność to dużo szersze pojęcie, obejmujące wszystko, co związane z tym, że ludzie mają płeć.

Seksualność zaczyna się przed urodzeniem – już wtedy dzieje się proces związany z rozwojem płciowości dziecka a także proces w rodzicach, związany z oczekiwaniem na dziecko i znaczeniami, nadawanymi jego płci i płciowości. Zajmowanie się tym, jak wspierać rozwój seksualny dziecka dopiero w wieku nastoletnim, to o kilkanaście lat za późno. Kiedy dziecko ma naście lat dorośli czują dużą presję, żeby zdążyć je wszystkiego nauczyć.  Zwykle opierają się wtedy głównie na lękach i próbie zapobiegania czarnym scenariuszom, a nie na próbie wspierania dzieci w rozwoju.

Rozwój w sferze seksualności to nie są tylko te “trudne rozmowy” o seksie i o tym, skąd się wziąłem. To także codzienne życie z dziećmi, bo one bardzo uważnie obserwują otaczający je świat i cały czas próbują nadać mu jakiś sens. Zadają pytanie, eksplorują. Granica między tym, co dotyczy seksualności a tym, co dotyczy relacji z ludźmi i poszerzania wiedzy o sobie nie jest ostra – te obszary się przenikają.

W Polsce rodzicom i specjalistom bardzo trudno jest spotkać literaturę, dzięki której mogliby zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na ten temat. Podejście do rozwoju seksualności powszechne w literaturze wywodzi się z psychoanalitycznego ujęcia rozwoju człowieka albo alternatywnie z teorii uczenia się. Trudno znaleźć alternatywne i bardziej aktualne źródła w języku polskim albo trzeba ich szukać w zaskakujących miejscach.

Rodzice potrzebują takiej wiedzy i kogoś kto ich w tym wesprze. Często są bardzo zagubieni i zaniepokojeni. Rola rodziców we wspieraniu rozwoju seksualności dzieci jest nie do przecenienia. Trudno ich w tym zastąpić, bo seksualność stanowi tak osobisty obszar, że do tego, by o tym uczyć, potrzebna jest relacja. Wiedza i umiejętności z tego zakresu nie wystarczą.

 

Kto ma wspierać – rodzice czy szkoła?

Wspieranie dzieci w rozwoju seksualnym, to wspieranie ich w uczeniu się o samych sobie i budowaniu własnej tożsamości. To jeden z obszarów, w którym dzieci potrzebują autentycznych dorosłych, którzy będą sobą,  zamiast chować się za rolą. Potrzebują rodziców. Nauczycielom trudno jest wchodzić w taki autentyczny kontakt z dziećmi, zwłaszcza w tym obszarze, z którym wiąże się silne społeczne tabu. Nauczyciel ma często całkowity zakaz ujawniania swojego prywatnego życia w tym obszarze.

Dziecko uczy się obserwując ludzi w autentycznych relacjach. W szkole dziecko widzi nauczyciela, który jest w roli. W dodatku edukacja szkolna odbywa się z dużym opóźnieniem w stosunku do potrzeb rozwojowych dzieci. Jest prowadzona asekuracyjnie oraz taka sama dla wszystkich.

Dorośli pracujący z dziećmi także bywają zagubieni. A przecież to nie jest tak, że tematy dotykające seksualności pojawiają się tylko na specjalnie przeznaczonych na to lekcjach. One pojawiają się w codziennym życiu, w relacjach z dziećmi, w ich spontanicznych komentarzach i pytaniach. Specjaliści też potrzebują wsparcia i wiedzy. Żeby mogli rozmawiać  z dziećmi, wspierać rodziców i  żeby potrafili sami sobie lepiej radzić.

Takich specjalistów jest bardzo, bardzo za mało. Dlatego uważam szkolenie profesjonalistów i rodziców, zapoznawanie ich z zagadnieniami seksualności za niezwykle ważne zadanie. Chcę to robić, żeby rodzice, którzy szukają pomocy nie trafiali na dezinformację, straszenie i przesądy, ale na rzetelną wiedzę i wsparcie w refleksji nad własnymi pytaniami, potrzebami i wyborami.

Podczas szkoleń dla profesjonalistów, związanych z zagadnieniami rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży chcemy podchodzić całościowo do tematu seksualności. Wiedzy o seksualności i umiejętnościach potrzebnych w tym obszarze nie da się wypreparować i traktować w oderwaniu od całościowego rozwoju.

Profesjonaliści, którzy biorą udział w naszym szkoleniu, oprócz wiedzy i umiejętności dostają przestrzeń do refleksji nad własną wiedzą o seksualności, przekonaniami, wartościami, rozumieniem pojęć. Sprawdzają w działaniu, które obszary w rozmowie o seksualności są dla nich trudne, mają szansę na zdobycie większej samoświadomości.

Zanim specjaliści zaczną rozmawiać z rodzicami, o tym jak rodzice mogą wspierać dzieci, jak mogą rozmawiać swobodnie z dziećmi, sami potrzebują rozwijać swoją umiejętność swobodnej rozmowy na tematy związane z seksualnością. Nasze szkolenie jest także okazją do uczenia się takiej rozmowy, z lekkością, szacunkiem, ale i poważnie i odpowiedzialnie. Uczestnicy szkolenia doświadczają tego, że da się znaleźć język, którym można wyrazić różne rzeczy, by pominąć blokady, zażenowanie i oprzeć się na akceptacji i otwartości. Język który nie jest ani śmiertelnie poważny ani wulgarny.

Bardzo często źródła wiedzy na temat seksualności koncentrują się na zagrożeniach i możliwościach  zabezpieczania się przed nimi. Głównym powodem dla którego dorośli zajmują się seksualnością jest chęć zadbania o bezpieczeństwo dziecka, uchronienia go przed przemocą, chorobami, nieszczęściami. Według nas to zbyt nisko postawiona poprzeczka. Rzadziej traktuje się wspieranie dzieci w rozwoju jako sposób na wzbogacanie ich życia, dostarczanie im wiedzy w obszarze, który jest dla nich bardzo interesujący bo dotyczy ich samych, wsparcie ich w budowaniu relacji z innymi ludźmi, z uwzględnieniem tego jaką rolę w tych relacjach odgrywa płeć. Rzadko pamięta się o tym, że wspieranie dziecka w rozwoju w obszarze seksualności to podobnie jak to się dzieje w innych sferach przede wszystkim pomoc dziecku w nauce dbania o własne potrzeby i brania pod uwagę potrzeb innych ludzi.

Czasem samo opisanie tego jaki jest wzór seksualności który nam jako dorosłym wydaje się być najbardziej wspierający nie jest takie proste. Jest to więc bardzo inspirujący obszar do pracy dla specjalisty który chce wspierać w rozwoju rodziców i pomagać im we wspieraniu swoich dzieci.

Szkolenie dla profesjonalistów jest też okazją do rozwoju i poszerzania swojej perspektywy w jeszcze jednym obszarze. Pogłębionej refleksji nad tym, co uważamy za mieszczące się w normie a co poza nią. To ważne, żeby mieć świadomość tego co w roli specjalisty jest potrzebne żeby wspierać kogoś kto przychodzi do nas z czymś co jest dla niego trudne i o czym trudno mówić i szczególnie potrzebuje kogoś kto nie będzie go oceniać ani okazywać zaskoczenia czy oburzenia.

Wiąże się też dla mnie to z refleksją na temat tego, co w naszej wiedzy o seksualności jest tak naprawdę naszymi kulturowymi przyzwyczajeniami i przekonaniami, z których subiektywności nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Kolejne szkolenie dotyczące wspierania rozwoju w sferze seksualności i wspierania rodziców w tym obszarze już w sierpniu. Szczegółowe informacje możecie znaleźć tutaj: http://www.rb-pro.pl/szkolenia/seksualnosc-dzieci-mlodziezy-szkolenie-dla-profesjonalistow-edycja-iii/

Jeśli jesteś profesjonalistą to zapraszamy do nas na szkolenie. Słowo profesjonalista oznacza, że chcesz swojej wiedzy i umiejętności użyć nie tylko w relacjach osobistych ze swoimi dziećmi ale także do wspierania innych rodziców i dzieci.

Jeśli jesteś rodzicem i chciałbyś, żeby było więcej takich profesjonalistów to prosimy cię o udostępnianie.

BEZPŁATNY WEBINAR

PRZYWÓDZTWO

Czym różni się nowe przywództwo od starego?

Przywództwo jest ideą, która jest z jednej strony popularna i dużo się o niej rozmawia, a z drugiej strony dużo jest w tych rozmowach niepokojów i niejasności. Z jednej strony słyszymy, że przywództwo jest ważne i chcemy umieć być liderami/liderkami w naszych relacjach rodzinnych i zawodowych, a z drugiej strony mamy obawy, jak to robić i jak ma się przywództwo do równej godności, dobrowolności, autonomii. Stare rozumienie przywództwa mało się z tymi konceptami łączy i dlatego potrzebujemy szukać czegoś nowego.

Announce

New
arrival

2019 collection

Let’s face it, no look is really complete without the right finishes. Not to the best of standards, anyway (just tellin’ it like it is, babe). Upgrading your shoe game. Platforms, stilettos, wedges, mules, boots—stretch those legs next time you head out, then rock sliders, sneakers, and flats when it’s time to chill.